Clicks: 40602
LatestUpdate: 2022/5/29 18:47:34
Phone number:
Location:
营销推广获客

 大小黄鱼和带鱼一起被称为我国三大海产。夏季端阳节前后是大黄鱼的主要汛期,清明至谷雨则是小黄鱼的主要汛期,此时的黄鱼身体肥美,鳞色金黄,发育达到顶点,最具食用价值。据《吴地记》记载:  公元前505年,中国东海已经有捕捞活动。,“舟山大黄鱼”是国内最有名的海水鱼类。 体长,略侧扁、一般体长20~30厘米,体重250~1000克左右、背鳍一个颇长,连续、鳍棘部与鳍条部之间有一深凹、鳍棘部后上方有一显著黑棕色大斑。眼后缘有一羽状(皮质)突起、体被小栉鳞、易脱落。侧线完全,每侧各有5条、其中第4条侧线始于胸鳍基下方附近,向后止于腹鳍后端的前上方、体黄褐色。通体有虫纹状白色斑点,背部黄色较深,腹部较浅、此外,自眼隔到尾柄背侧有9个灰褐  黄鱼
色大暗斑。臀鳍浅绿色,有多条黑色斜纹。尾鳍截形灰褐色。  黄花鱼分为大黄鱼(Pseudosciaena crocea)和小黄鱼(Psendosciaena polyactis),分别为我国四大海洋业品种之一。大黄鱼也叫大先、金龙、黄瓜鱼、红瓜、黄金龙、桂花黄鱼、大王鱼、大黄鲞;小黄鱼也叫梅子、梅鱼、小王鱼、小先、小春鱼、小黄瓜鱼、厚鳞仔、花鱼。都隶属鱼纲,石首鱼科。  其形态相近,习性相似。这类鱼,体侧扁延长,呈金黄色。大黄鱼尾柄细长,鳞片较小,体长40~50厘米,椎骨25~27  黄花鱼
枚;小黄鱼尾柄较短,鳞片较大,体长20厘米左右,椎骨28~30枚。大黄色分布于黄海南部、东海和南海,小黄鱼分布于我国黄海、渤海、东海及朝鲜西海岸。大黄鱼平时栖息较深海区,4~6月向近海洄游、产卵,产卵后分散在沿岸索饵,秋冬季节又向深海区迁移;小黄鱼春季向沿岸洄游,3~6月间产卵后,分散在近海索饵,秋末返回深海,冬季于深海越冬。黄花鱼一般食性较杂,主要以鱼虾为食。由于光学的原因,黄鱼在白天打捞一般呈白色,在夜晚则呈黄色,尤其在没有月光的时候。  黄鱼又名黄花鱼,生于东海中,鱼头中有两颗坚硬的石头,叫鱼脑石,故又名石首鱼。鱼腹中的白色鱼鳔可作鱼胶,有止血之效,能防止出血性紫癜。  简称"黄鱼",学名"石首鱼",是海鱼中较普通的鱼种,渤海所产尤多。每年三四月未开雷前黄花鱼大量上市,有时价值极贱,虽贩夫走卒、贫困人家,也要称二斤来尝尝,或熏或炸,到处可见。一闻雷声,鱼沉海底,捞网不易,鱼价也随之增高了。黄花鱼有"大黄鱼"和"小黄鱼"两种,大黄鱼肉肥厚但略嫌粗老,小黄鱼肉嫩味鲜但刺稍多。饭馆所用的以大黄鱼为多。海鱼离水便死,不像江河湖塘的鱼可以吃到活的,所以海鱼务求新鲜。黄鱼的做法很多,糖醋鱼、尖钻鱼、干炸鱼、醋烹鱼、松子鱼(即松鼠黄鱼)、烩鱼羹、炒假螃蟹肉、抓炒鱼、红烧鱼,都可算为美味。家庭所做黄鱼,以"侉炖"为主,黄花鱼肉如蒜瓣,脆嫩比淡水鱼好,每值庭花绽蕊、柳眼舒青的明媚时节,大青蒜头伴食家厨自做黄鱼,也是人生的一种乐趣。

相关搜索: 西藏营销宣传 贵港市营销宣传 辅助功能营销宣传 乌兰察布盟营销宣传 老干活动中心营销宣传 琼山市营销宣传 包装用品营销宣传 影视音像发行营销宣传 留学移民营销宣传 茂名市营销宣传 公路运输营销宣传 纺织原料及辅料营销宣传 服装模特营销宣传 成人用品店营销宣传 丰台区营销宣传 查看更多

补贴队列 (0) 批量导入

 • User image

  John Doe

  Web Developer
  1h ago
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia quisquam officia rem quas, adipisci nisi. Dolorem fugit nostrum, cum beatae, totam, consequuntur aut perspiciatis iure nesciunt iusto, quo eveniet in.友情链接: 智能家居加盟 慧企网 阳明优选 注册海南公司 营销推广获客 申请友链

鄂ICP备15014024号-1 网站合作:329577908